HOME   BLOG   ADMIN

PROLOGUE     |     GALLERY     |     ROOMS     |     SPECIAL      |     TOUR     |     RESERVATION      |     TRAFFIC     |     NEWS     |     REVIEW

 
   바베큐
   Dining Table Party
   물놀이장
   계곡
   the Kitchen
   야외화장실
   매점
   카페프리모
   주변마트
 
 

매점


- 매점 운영시간 : AM 09:00 ~ PM 09:00

- 이종임김치1팩 5000원
- 소주, 맥주, 생수, 라면, 아이스크림, 각얼음, 휴지, 물티슈, 키친타올, 참치캔, 쌈장, 소세지, 종이컵, 일회용치약, 칫솔, 면도기 등 간단한 것 판매

 

인증마크