HOME   BLOG   ADMIN

PROLOGUE     |     GALLERY     |     ROOMS     |     SPECIAL      |     TOUR     |     RESERVATION      |     TRAFFIC     |     NEWS     |     REVIEW

 
   여행지 소개
   강원쥬라기 ATV사륜바이크 *
   돼지문화원 *
   풍수원성당 *
   오마이갤러리 *
   원주 레일바이크 *
   오크밸리미술관(뮤지엄산) *
   경기도 민물고기 생태학습관 *
   미술관자작나무숲 *
   골든쌔들 승마클럽
   힐빙클럽
   벨라스톤 CC
   오크벨리 CC
   동원썬벨리 CC
   옥스필드 CC
   맛집 소개
   석화촌
   장수더덕정식
   계정횟집(송어회전문)
   점골막국수
   감토가든
   청운원조짬뽕
   헤븐캐슬
 
 

옥스필드 CC


- 클럽프리모와의 거리 : 10km
- 주소 : 강원도 횡성군 서원면 유현리 산61번지
- 연락처 : 033-340-7700

- 이용요금 : 그린피 13.5만원~17.5만원 / 카트비 8만 / 팁 12만/팀

- 18홀 7,213M

- 홈페이지 http://www.oxfield.com

 

인증마크