HOME   BLOG   ADMIN

인사말     |     갤러리     |     객실안내     |     주요특징      |     여행지     |     예약하기      |     교통안내     |     공지사항     |     고객후기

 
   찾아오시는길
 
 클럽프리모 찾아오시는 길


(구)주소 : 강원도 횡성군 서원면 석화리 851-1 / (신)주소 : 강원도 횡성군 양서북로 1010
대표전화 : 010-3759-5107


※ 대중교통으로 클럽프리모 오시는 방법

청량리역 → 양동역(무궁화호) → 택시(TAXI)로 클럽프리모 도착

(1) 양동역 기차 시간표 보기 CLICK)
(2) 양동면 개인콜택시
     정두영 010-5249-2118
     엄성진 010-5314-1518
     택시요금 : 약 15,000원

 

인증마크